Vägen dit – ett gemensamt projekt för social hållbarhet!

Vägen dit är namnet på Västra Göteborgs arbete för att utjämna livsvillkoren i stadsdelen och öka allas chanser att leva ett gott liv. För att lyckas måste vi hitta nya arbetssätt tillsammans med varandra och med andra organisationer, civilsamhället, högskolan och inte minst – invånarna. Alla medarbetare är viktiga på vår väg från en segregerad stadsdel till en socialt hållbar stadsdel. Det vill vi bli senast år 2021, då Göteborg fyller 400 år.

Här är länk till Intranätet– där kan du följa vad som är på gång! Vägen dit

I Västra Göteborg är hälsan ojämnt fördelad. Medellivslängden skiljer sig fem till sex år mellan områdena centrala Tynnered och Södra skärgården. ”Vägen dit” är stadsdelens ”paraply” som ska bidra till att skapa förutsättningar för att hitta nya samarbetsformer och arbetssätt som bidrar till att utjämna livsvillkoren och hälsan i stadsdelen.

Samverka för att förstärka det vi gör

Stadsdelen gör redan mycket för att invånarna ska ha det bra och det finns ett stort engagemang i förvaltningen. Vägen dit handlar om att se vad vi kan förstärka och var vi kan hitta samverkansformer som ger mervärde för våra invånare. Vägen dit är en stor satsning som ligger i startgropen – formerna är inte satta och varje aktivitet utformas efter aktivitetens behov. Just nu pågår ett än så länge osynligt men intensivt arbete med varje aktivitet.

Sju aktiviteter på gång

Sju aktiviteter under paraplyet Vägen dit har dragit igång eller är på väg att formas. De handlar om allt från språkutveckling i förskolan till att stötta enskilda individer som hamnat snett.

Här är nu pågående aktiviteter:

  • Språkutveckling i förskolan
  • Språkutveckling i skolan
  • Social insatsgrupp
  • Koordinatorer i skolan
  • Arbete och egen försörjning
  • Social mobilisering genom områdesarbete
  • Familjecentrerat arbetssätt på familjecentralen