Tänk Om och Störa langningen

Göteborgs Stad deltar i satsningarna mot langning i Västra Götaland, i regi av Länsstyrelsen och i samarbete med polisen. Två parallella satsningar pågår, Störa langningen och Tänk Om.

Den nationella satsningenTänk Om vänder sig till föräldrar och syftar till att minska berusningsdrickandet bland våra tonåringar. Föräldrar uppmanas att gå in på webbsidan, www.tänkom.nu för att få fakta och tips om tonåringar och alkohol.

Läs mer om arbetet i Göteborg på Kunskapskällar´n