Sundet

Hälsofrämjande insats för personer som bor på Västra Hisingen och uppbär försörjningsstöd. De innehar någon form av hälsoproblematik som är den grundläggande orsaken till uppehåll av studier, arbete eller annan sysselsättning. Sundet kan ses som en möjlighet för deltagaren att komma igång i en gruppverksamhet i sin egen takt för att därefter utforma en mer långsiktig planering där målet är självförsörjning.

Sundet startade under hösten 2014 efter att ett ökat behov av en verksamhet för personer med en uttalad hälsoproblematik som efter en tids frånvaro från arbetsliv eller studier behövde starta upp i verksamhet utan krav på prestation med mer fokus på samvaro och sammanhang. För att kunna delta i Sundet bör hälsan vara så god att hen kan delta i gruppverksamhet, studiebesök samt lättare fysisk aktivitet. Deltagaren medverkar i gruppaktivitet två dagar i veckan under två timmar. Verksamheten omfattar en medarbetare, som finansieras av socialutvecklingsmedel.

Målgruppen för Sundet är personer upp till 55 år, uppbär försörjningsstöd och bor på Västra Hisingen. De har någon form av hälsoproblematik som är den grundläggande orsaken till uppehåll av studier, arbete eller annan sysselsättning. Inriktningen är samtalsfokuserad samvaro i grupp där målet är att deltagarna ska ha trevligt och roligt tillsammans. Varje tillfälle bygger på samtal utifrån ett specifikt tema som uppstår i samtal och diskussioner med deltagarna. Coachen lyfter temat med hjälp av frågeställningar, bilder/ord, övningar, filmklipp mm. Vid varje tillfälle anordnas en lättare fysisk aktivitet, som promenad, lättare pausgympa och avslappningsövningar. Sundet kan ses som en möjlighet för deltagaren att komma igång i en gruppverksamhet i sin egen takt. Längden på deltagandet i Sundet är varierande och beroende på deltagarens hälsa och behov. Förhoppningen är att deltagaren skall få möjlighet att reflektera över sin nuvarande situation, vad de vill och kan tänka sig göra i framtiden. Fortsatt planering för deltagarens vidare sysselsättning efter Sundet sker främst mellan deltagare och socialsekreterare.

Sedan starten hösten 2014 har 18 deltagare varit inskrivna på Sundet varav 11 är avslutade. Varav 3 avslutades på grund av hälsoproblematik åter till socialtjänsten, 1 har påbörjat studier, 1 förflyttad till Individuella verksamhet via Äpplet Jobbcentrum och 6 deltagare har gått över till Mera svenska bättre hälsa, Samordningsförbundet Delta.

Verksamhet av denna karaktär fyller en stor funktion för att ge deltagarna hopp om att komma vidare till studier eller arbete. I nuläget är beskedet att Sundet läggs ner den 31 december 2015.

.