STINA

STINA är ett utbildningsprojekt för dig som möter personer med missbruk och beroende i ditt arbete. Målet med projektet är att minska smittspridning av hiv, hepatit och sexuellt överförbara infektioner (STI), samt att förbättra den sexuella hälsan för personer som lever med missbruk.

webbliten

Projektet syftar också till att utveckla det hiv-preventiva arbetet inom de verksamheter i Göteborg som möter personer med missbruks- och beroendeproblematik.

STINA drivs av Social utveckling – läs mera här