Språngbrädan

Språngbrädan är en arbetsmarknadsinsats för personer som är arbetslösa och har försörjningsstöd. Verksamheten erbjuder en väg in till arbete i Västra Göteborg.

Enheten för Stöd och försörjning i Västra Göteborg har utvecklat en arbetsmarknadsinsats som ger möjlighet till arbete inom stadsdelens verksamheter. Språngbrädan arbetar även mot det privata näringslivet genom att skapa kontakter med intresserade företag och organisationer och även med att hjälpa klienter ut i självförsörjning inom det privata näringslivet. Målgrupp är personer som  har försörjningsstöd och har rätt till särskilt anställningsstöd.

Så här går det till:

Deltagaren startar med att praktisera i två månader i någon av stadsdelens verksamheter, exempelvis inom äldreomsorg, vaktmästeri, skola/fritid, städ och barnomsorg, beroende på vilka kunskaper och erfarenheter personen har. Arbetsuppgifterna är så kallade kvalitetshöjande arbetsuppgifter.

Under praktikperioden har personen aktivitetsstöd/försörjningsstöd. Fungerar det på arbetsplatsen blir man anställd i 1 år och får en avtalsenlig lön enligt BEA-avtal. Anställningen är kostnadsfri för enheten där personen arbetar, men man ställer upp med handledning samt arbetsgivaransvar. Anställningarna är på 100 procent vilket innebär 8 timmar per dag/40 timmar per vecka, ej kvällar eller helger. Inom ramen för arbetstiden kommer jobbsökaraktivitet att schemaläggas.

Syftet med anställningen är att personen skall få ny arbetslivserfarenhet och nya referenser för att sedan ha lättare att kunna söka och få ett arbete på ordinarie arbetsmarknad.