Spinach for Popeye

Ungdomar från olika delar av Europa träffas, knyter kontakter och utvecklas i syfte att öka förståelsen för varandra och skapa mötesplatser över nationsgränser och kulturer. Projektet har också en vuxendel med bland annat lärare, socialarbetare, ungdomsledare och beslutsfattare som utbyter erfarenheter kring arbetet med socialt och ekonomiskt uteslutna ungdomar.

Popeyeprojektet är en del i EU-programmet Ung och aktiv i Europa. Syftet med programmet är att inspirera till ett aktivt europeiskt medborgarskap, att öka solidariteten och toleransen bland unga europeér och göra dem delaktiga i att skapa unionens framtid. Deltagare är Örgryte-Härlanda SDF, Falkirk i Skottland, Odenwaldkreiss i Tyskland och Sardinien i Italien. Deltagande verksamheter är socialtjänst och skola. Varje år sker en veckas ungdomsutbyte med 8 ungdomar och 2 ledare från varje land. Ungdomarna övar upp sin engelska och samhällskunskap, lär sig göra presentationer, prata inför folk, planera och strukturera sig. Kontakter knyts och självkänslan stärks, vilket gör ungdomarna bättre rustade inför fortsatt skolgång och arbete. Varje år anordnas också en veckokongress i något av deltagarländern med 8 deltagare från varje land. Kongressens teman handlar om ungdomar som av olika orsaker har svårt att fullfölja skolgången och ta sig in på arbetsmarknaden. Metoder, erfarenheter och kunskaper utbyts. Varje land presenterar ett ”best practice” och värdlandet arrangerar föreläsningar och studiebesök. Örgryte-Härlanda och tidigare Härlanda har deltagit i projektet i 9 år. Deltagandet har bidragit till metodutveckling när det gäller samarbetet mellan socialtjänst och skola.