Socialhallbarhet.se

Som ett Facebook och Linkedin för alla som jobbar med socialt hållbar utveckling i Göteborg. Från 2016 kommer inte socialhallbarhet.se längre att drivas eller utvecklas vidare. Sidan som beskrivs i texten är ett avslutat projekt.

socialhallbarhetse-bakgrundSom ett Facebook och Linkedin för alla som jobbar med socialt hållbar utveckling i Göteborg. Så kan man beskriva plattformen socialhallbarhet.se, även om jämförelsen haltar. För där Facebook fylls av inlägg med individens intressen i centrum, handlar socialhallbarhet.se om välfärdens fördelning, om delaktighet, inflytande och om allas tillgång till staden. Så beskriver nättidningen Vårt Göteborg vår nya plattform för social hållbarhet; socialhallbarhet.se. I uppdraget för S2020 ingår att gynna nätverkande mellan olika aktörer och med tanke på den digitala tid som vi lever, är det inte en självklarhet att även göra det online? Det tycker i alla fall vi. På socialhallbarhet.se kan medlemmar registrera sig och ange sin bakgrund och kompetens, precis som på Facebook och Linkedin, och baserat på det hitta andra medlemmar i nätverket. Det går också att gå med i eller starta egna grupper och diskussioner.

Stödmodeller som verktyg i arbetet

Utöver nätverksdelen där du skapar ett konto för att delta, finns också stödmodeller som är användbara för alla som arbetar med social hållbarhet, även i andra städer. För de delarna av sidan behövs inget medlemskap. Idag finns tre stycken stödmodeller men tanken är att få in ytterligare verktyg med tiden. De tre stödmodeller du kan hitta nu handlar om Stadsutveckling, Social utveckling och Medinflytande. I Stadsutveckling erbjuder vi en kunskapsmatris med systematiserad kunskap och artiklar för fördjupning i Göteborgs mellanrum och stadsrum. Stödmodellen för Social utveckling är den här sidan och heter pivi – projekt, idéer, verksamheter, inspiration. Här samlar vi ett helt gäng med projekt och verksamheter inom socialt utvecklingsarbete i Göteborgs Stad som sticker ut, alltså sådana som är värda att dela med sig och som kan inspirera. Stödmodellen för Medinflytande, dialogverktyget, utgår från fyra kategorier som vi anser förekommer i de flesta dialogprocesser; förberedelser, inventering, genomförande och uppföljning. Med grund i de kategorierna hittar du bland annat texter, checklistor och erfarenheter av dialog och samhällets komplexitet.

Med socialhallbarhet.se vill vi erbjuda användbara verktyg i det dagliga arbetet och samtidigt nå så många olika aktörer som möjligt. Sidan kan bygga broar mellan universitet, näringsliv, stadsdelar och föreningar. För att arbeta för social hållbarhet är det viktigt att vi kan synliggöra arbetssätt och metoder så att alla inte måste uppfinna hjulet, utan istället mötas och lära av andra – nu även online!

Vad är bakgrunden till webbplatsen?

Socialhallbarhet.se är en digital mötesplats initierat av den strategiska arbetsgruppen S2020 inom Social resursförvaltning. Arbetsgruppen som fungerar som en stödfunktion i stadens arbete med social hållbarhet och  jobbar gentemot förvaltningar i Göteborgs Stad med kompetensutveckling, opinionsbildning, organisation, skapande av nätverk och initiering av forskning. Socialhallbarhet.se är en del i det arbetet, en plattform och mötesplats för alla som intresserar sig för social hållbarhet och jobbar med uppdraget S2020*.

*S2020 står för socialt hållbar utveckling år 2020 och är (förutom namnet på arbetsgruppen) ett uppdrag från kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Syftet att se till att sociala frågor tas på allvar i kommunal planering på samma sätt som frågor om ekonomi och ekologi.

Vem riktar sig socialhallbarhet.se till?

Socialhallbarhet.se riktar sig till alla som arbetar för att Göteborgssamhället ska utvecklas på ett socialt hållbart sätt. Det kan innefatta tjänstemän, yrkesverksamma, studenter, forskare, näringslivet eller engagerade i frågan.