SkolPrev

SkolPrev är en metod som ska stötta barn som lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd, med sin skolgång. Alla föräldrar i Västra Hisingen som har barn mellan 7 och 12 år, och som har haft försörjningsstöd 10 av de senaste 12 månaderna blir erbjudna att medverka i SkolPrev.

SkolPrev är inspirerad av SkolFam och vänder sig till barn som lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Man jobbar i ett team bestående av en psykolog, en specialpedagog  och en socialpedagog. Teamet gör en kartläggning på elevens starka sidor, förmågor och utvecklingsområden. Man tittar även på elevens hela familjesituation och hälsa. Därefter görs en handlingsplan med SkolPrev-teamet, föräldrar, barnets pedagog och rektor. Efter 2 år gör man en ny kartläggning och jämför med den första kartläggningen. Under de 2 åren gör man uppföljningar och finns med och handleder vid behov.