RUS

RUS står för Restauranger Utveckling Samarbete. RUS arbetar för att minska våld och skador som beror på att människor dricker sig för berusade eller använder narkotika på krogen. Vi samarbetar med krögarna, polisen och tillståndsenheten.

RUS arbetar för att:

  • alltför berusade gäster ska bli nekade alkohol på restaurangerna
  • gäster under 18 år ska inte bli serverade alkohol
  • minska och försvåra narkotikaanvändandet på krogen

Förebyggande arbete på krogen

RUS arbetar efter en evidensbaserad metod som arbetats fram av STAD i Stockholm. Metoden innehåller tre delar:

  • Utbildning
  • Tillsyn
  • Samverkan