Partnerskap Dialog & Samverkan

Projekt Partnerskap Dialog & Samverkan är ett treårigt samverkansprojekt mellan privata näringslivsaktörer samt offentliga verksamheter inom Lundby. Projektet syftar till att bidra till en hållbar utveckling inom stadsdelen genom att utveckla innovativa lösningar för att öka trygghet, trivsel och förstärka arbetslösas möjligheter att få självförsörjning.

Projektet består av fem delprojekt:

•   Strategisk kommunikation och varumärksarbete

•   Utökade kultur- och fritidsaktiviteter

•   Socialt hållbar miljö

•   Jobbcentralen

•   Inkubator och företagsrådgivning

Projektet pågår till 31 december 2014. Kostnaderna för projektet finansieras av Europeiska socialfonden, Lundby stadsdelsförvaltning och Delta. Partnerskapet kommer att ta fram en handlingsplan under projekttiden för fortsatt utvecklingsarbete.