Om pivi

Pivi -projekt, idéer, verksamheter, inspiration. Eller en plattform för socialt utvecklingsarbete och en dynamisk uppvisning i hur olika aktörer i Göteborgs Stad arbetar med social utveckling. Du som jobbar med eller intresseras av sociala frågor kan inspireras, få idéer och hitta nya vägar för samverkan.

Projekten och verksamheterna som du kan läsa om är utvalda och publicerade av redaktörer från olika stadsdelar och förvaltningar inom staden. Det viktigaste är inte att få med precis allt som görs, för det är väldigt mycket, utan snarare visa på det där speciella som kan intressera och inspirera. I samtliga är Göteborgs Stad antingen drivande eller fungerar som samverkansparter. Allt innehåll är kopplade till sektorn Individ- och familjeomsorg – Funktionshinder eller Social resursförvaltning.