Nymilen kartläggning,

Kartläggningsinsats om 7 veckor i syfte att kartlägga förutsättningar för arbetslivsinriktad rehabilitering och ge rekommendationer om lämpliga insatser

Nymilen riktar sig till individer med komplex problematik och erbjuder kartläggning av funktionsnivå och förutsättningar för arbetslivsinriktad rehabilitering samt föreslår lämpligt nästa steg i rehabiliteringen. Deltagaren får under sju vekor medveka i olika aktiviteter i grupp och enskilt i syfte at kartlägga funktionsförmåga och aktivitetsnivå. Bedömningen görs av ett tvärprofessionellt team bestående av arbetsterapeuter, psykolog och fysioterapeut. Delar av kartläggningen är förlagd på en ordinarie arbetsplats på öppna arbetsmarknaden i syfte att knyta kontakter med arbetsmarknaden och utföra en så verklighetsnära kartläggning som möjligt.

Erfarenheter:

42 % av Nymilens deltagare har haft offentlig försörjning i 7 år eller mer. Erfarenheter och all forskning visar att ju tidigare insatser sätts in desto större förutsättningar har de att lyckas. Personer som varit borta från arbetsmarknaden länge har stora behov av stärkande/motiverande och samordnande insatser för att kunna nå egen försörjning genom arbete eller studier.