Nya Framtidsspår

Olika aktörer har gått samman för att under samma tak stötta unga vuxna att erhålla sin behörighet till högskola/universitet. Flera unga vuxna går vidare i sina studier.

Nya Framtidsspår är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan SDF Angered, Ljungskile Folkhögskola, Arbetarrörelsens Folkhögskola, St Lukas och Räddningsmissionen. Målgruppen är unga vuxna mellan 18-26 år som vid något tillfälle har varit inskrivna på gymnasiet men som av olika anledningar avbrutit sina studier. Det som är unikt för Nya Framtidsspår är att olika studieformer samverkar runt den unga vuxna för att tillsammans med denne hitta den studieform som passar bäst för just honom/henne. Detta i kombination med extra stödresurser såsom möjlighet till kuratorssamtal och coach. Deltagarna i Framtidsspår har också tillgång till KFUM:s verksamheter. Nya Framtidsspår startar upp 2014-09-01 med 15-20 deltagare och målsättningen är att var och en ska ha fått sin behörighet i slutet av vårterminen 2015. Deltagarna har försörjningsstöd under studietiden.

Flera unga vuxna går vidare i sina studier.