Ny Start –för personer med missbruksproblematik

”Ny start” erbjuder personer i SDF Lundby som står långt från arbetsmarknaden på grund av missbruk möjlighet till aktivitet och sysselsättning. Det ska stötta människor att få en strukturerad vardag och möjliggöra att gå vidare ur missbruk/beroende, mot ett självständigt liv. Arbetssättet är att stötta människor mot egen självständighet, drogfrihet och egen försörjning.

För att kunna uppnå detta behövs en individuellt utformad arbetsrehabilitering samt en komplett vårdkedja för missbruksvården där sysselsättning med arbetsrehabiliterande fokus är en integrerad del.

Verksamheten ska vända sig till personer i arbetsför ålder, med missbruksproblematik och med ett definierat behov av sysselsättning. Personerna ska vara aktuella för insatser från SDF Lundby och ha beviljats insats i form arbetsrehabiliterande insatser.

Verksamheten bygger på:

  • bedömning av aktivitetsförmåga och anpassning av aktiviteter
  • Meningsfulla arbetsuppgifter utifrån varje individs förmåga
  • Social gemenskap och individuellt motivationsstöd
  • Gruppverksamhet, ex friskvård, återfallspreventionskurser, ESL.
  • Samverkan med individers nätverk, frivilligorganisationer, sjukvård, försäkringskassa, kommunala arbetsmarknadsåtgärder och arbetsförmedling.