NVR (Non Violent Resistance) – icke våldsamt motstånd

Ett nytt systemiskt förhållningssätt och ett antal interventioner för att möta behov hos utagerande och destruktiva barn/ungdomar, samt att hjälpa föräldrar som förlorat kontakt och kontroll.

NVR (Non Violent Resistance) riktar sig mot att stoppa barnets destruktiva beteenden utan att åstadkomma en upptrappning och är en serie aktiviteter som har budskapet; ”Jag är inte längre beredd att fortsätta med den här situationen och jag kommer att göra allt som står i min makt för att ändra på den, utom att attackera dig fysiskt eller verbalt”.

Föräldranärvaro är ett centralt begrepp och den föräldraauktoritet som förespråkas baserar sig inte på att föräldrarna är fysiskt starkare än barnet, utan på en vakande omsorg och att de är närvarande på ett beslutsamt sätt i barnets liv. Föräldranärvaro ökar chanserna att en dialog återigen byggs upp mellan föräldern och barnet. Det förhållningssätt och de interventioner som NVR erbjuder ger föräldern kraft att återfå sin röst som person och förälder, en förändring sker inom föräldern och känslan av maktlöshet bryts. Det som ger effekt är samverkan mellan metoder, budskapet och de attityder som processen skapar.

Andra centrala begrepp och metoder:

  • Att vägra ta order
  • Vägra ge service
  • Försoningsgester
  • Uttalande
  • Sitt-in
  • Bryta hemlighetsmakeriet – få in stödpersoner
  • Telefonrundan
  • Skuggning