Mobila Fältteamet

Ett uppsökarteam för personer med psykisk ohälsa som inte har sina behov tillgodosedda genom ordinarie verksamheter. Teamet är gemensamt för Psykiatrin (SU) och kommuner (Göteborg och kranskommuner inom LGS-området).

Mobila Fältteamet är ett uppsökarteam för personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning med eller utan missbruksproblematik inom LGS-området. Teamet består av två socionomer anställda av kommunerna, två sjuksköterskor och en samordnare anställda av psykiatrin inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. Läkarresurs i begränsad skala finns tillgänglig. Målgrupp är personer som bedöms lida av psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning och som bedöms ha behov av insatser från psykiatri och/eller kommun. Upptagningsområde är kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö. Teamet arbetar uppsökande och utgör en första linjens specialistfunktion med uppdraget att göra behovsbedömningar på fältet och initiera behandling och stöd för den enskilde från rätt psykiatrisk och/eller kommunal verksamhet. Teamet har snabb handläggningstid och har även möjlighet till akuta insatser. En bärande grundtanke är att insatser från psykiatrin och kommunerna skall vara lättillgängliga. Det finns därför inte krav på skriftlig remiss till Mobila Fältteamet. Ärenden kan initieras enkelt via ett telefonsamtal från kommunpersonal, grannar, hyresvärdar, den enskilde själv eller andra parter som bedömer att psykiatriska insatser och stöd kan behövas.