Kunskapsmatrisen

För att möta målen om en socialt hållbar stad och att all stadsutveckling ska ske utifrån ett barnperspektiv har det tagits fram tre verktyg. Kunskapsmatrisen är ett av verktygen och är en webbaserad kunskapsbank som samlar forskning och kunskap om social hållbarhet. Här kan du läsa systematiserad kunskap och artiklar för fördjupning i Göteborgs mellanrum och stadsrum. Du kan också dela med dig av din egen kunskap.

Ett av tre verktyg

De två andra är verktygen som togs fram är till för barnkonsekvensanalys (BKA) och för social konsekvensanalys (SKA). Arbetet med att ta fram de tre verktygen startade 2010 och det har varit ett samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, S2020 och nätverket Barn och unga i fysisk planering. Du kan läsa mer om BKA och SKA via länken nedan.

Kunskapsmatrisen är också sammankopplat med plattformen för social hållbarhet i Göteborg, socialhallbarhet.se. Där finns den länkad tillsammans med andra stödmodeller i arbetet för social hållbarhet.

Att använda Kunskapsmatrisen

I vänsterspalten i matrisen finns sex teman som är viktiga för att skapa en social hållbarhet – En sammanhållen stad, Samspel och möten och så vidare. Här kan du klicka på temana och få upp fördjupad läsning och forskning kring varje tema. I den horisontella riktningen ser du olika skalnivåer av byggd miljö och sociala sammanhang. Den minsta delen är Byggnad/plats (social motsvarighet exempelvis familj/arbetsgrupp) och den största är i nuläget Region. Om du till exempel vill läsa om goda exempel på samspel och möten i närmiljön så klickar du i den aktuella rutan.

KM

Om S2020

S2020 står för Socialt hållbar utveckling år 2020 och är namnet på ett uppdrag som ska leda till att sociala frågor får samma betydelse i kommunal planering som ekonomi och ekologi. S2020 är också namnet på den strategiska arbetsgrupp som fungerar som en stödfunktion i stadens arbete för social hållbarhet.

Vill du läsa mer?

Besök kunskapsmatrisen stadsutveckling.socialhallbarhet.se

Samlingsplattformen för social hållbarhet socialhallbarhet.se

Om Kunskapsmatrisen, Barnperspektiv och Social konsekvensanalys på Göteborgs Stads webb

Verksamheten S2020, Social resursförvaltning