Kultur för alla

Hur kan vi genom samverkan öka kulturaktiviteter och skapa mötesplatser för personer med intellektuella funktionsnedsättningar?

Eldorado är ett aktivitets-, kunskaps- och kulturcenter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är också en mötesplats där man kan uppleva musik- och andra kulturaktiviteter. Målet är att erbjuda alternativ till samhällets utbud.

Bakgrund

Eldorado och Dalheimers hus samt föreningen Passal erbjuder i dag ett flertal kulturaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Genom att initiera en samverkan med andra aktörer vill vi öka andelen kulturaktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Syfte

Syfte med projekt kultur för alla är att tillsammans med Dalheimers hus och fritidsföreningen Passal utreda och ta fram ett förslag hur man kan öka kulturaktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Frågeställningar att utreda

  • Finns det en efterfrågan om tillgänglig kultur och gemensam mötesplats för unga vuxna  18 år och uppåt som har en intellektuell funktionsnedsättning
  • Kartlägga vilka aktiviteter som finns riktat för målgruppen idag