Jobbhörnet

Genom samverkan med arbetsförmedling stötta försörjningsstödstagare till egen försörjning

Praktisk hjälp med ansökningshandlingar, vägledning, kontinuitet i arbetssökande, stöd och uppmuntran, praktik och kontakter med arbetsgivare. Verksamheten har utökats och förväntas ta emot 1200 deltagare 2015. Målgruppen är 18 år och uppåt. Målsättning att 60 % avslutas till egen försörjning, varav hälften genom arbete eller studier.