Interaktiv genomförandeplan

Ett behov av att bland annat levandegöra genomförandeplaner i arbetet med unga på ett HVB-hem, SambuH, SDF Västra Hisingen, har lett fram till en webbaserad applikation som förbättrar kommunikationen och skapar feedback med ungdomarna och deras kontaktpersoner.

SambuH är ett HVB-hem som är samägt av stadsdelarna på Västra Hisingen. Vi har funnits sedan år 2000 och arbetar med ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma. Vi tar endast emot uppdrag från Hisingen.

Vi har varit kunder hos Journal digital sedan 2008 och förutom att använda oss av den rena journalföringstjänsten så har vi bland annat använt oss av självskattningsverktygen för att kvalitetssäkra behandlingen genom effektutvärdering. Vi ser detta som en viktig del i strävan efter att arbeta enligt principerna för evidensbaserad praktik.

Genom åren har vi haft ett internt utvecklingsarbete som till stor del tog fart genom en ordentlig processkartläggning för 5-6 årsedan. Genom detta har vi kunnat sätta fingret på delar av vår verksamhetsom vi tycker fungerar och  de delar som vi behöver utveckla.

Ett utvecklingsområde som vi tyckte behövde utvecklas är svårigheterna att levandegöra ungdomarnas genomförandeplaner. Redan för tre år sedan väcktes idén om att hitta ett nytt sätt att kommunicera med våra ungdomar samt sprida en del information på ett mer, tja, ungdomligt sätt än våra pärmar med lösbladssystem.

Vi hörde oss för om möjligheterna att få stöd av IT-folket i stadsdelen men det visade sig vara svårt att få bollen i rullning. I juni 2013 hittade vi en systemutvecklare som lyckats få in våra idéer i en webb-applikation. Den blev färdig för användning i skarptläge under våren 2014.

Under sommaren, och fortfarande, har vi prövat den med ungdomarna. Det mest spännande med webb-applikationen är att vi byggt in en funktion som ger ungdomarna möjlighet att reflektera över några utvalda och viktiga mål i deras genomförandeplan.

Detta sker alltså i realtid och när en ny kommentar är gjord går ett mejl direkt till kontaktpersonen, som i sin tur kan ge direkt feedback. Vi harbyggt applikationen så att ungdomarna inte kan kommunicera med varandra, det ärendast en kommunikation melllan enskild ungdom och kontaktperson.