Inkluderande matchning – modell för rekrytering

Inkluderande matchning är ett ESF-förprojektering som handlar om att undersöka förutsättningarna för att utveckla en hållbar inkluderande modell för att utbilda, validera och kompetensutveckla personer med försörjningsstöd/långtidsberoende så att de matchar kommunens och de kommunala bolagens framtida rekryteringsbehov.

Göteborgs Stad står inför en rad förändringar som kommer att påverka människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, i synnerhet för personer som befinner sig i utanförskap. Göteborgs Stad kommer att växa med i genomsnitt med 6500 personer per år fram till 2025. Prognostiserat rekryteringsbehov för exempelvis sektor Äldreomsorg och hälso och sjukvård är circa 3500 undersköterskor fram till 2022. Syfet med förstudien är att kartlägga och analysera utifrån ett normkritiskt perspektiv kommunens långsiktiga rekryteringsbehov och hur detta kan matchas med försörjningsstödstagare/långtidsberoende.

Förstudiens mål är att utifrån ett partnerskap med kommunala förvaltningar och bolag ta fram en hållbar inkluderande modell för utbildning och rekrytering av personer med försörjningsstöd inom kommunen. Målet är att i ett genomförande projekt pröva modellen. Pilot för kartläggningen kommer att vara sektor Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård samt sektor IFO/FH inom stadsdelsförvaltningarna Östra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo. Framtiden AB deltar genom att leverera underlag till rekryteringsbehovet.