Huldas hus

Huldas Hus är en mötesplats som erbjuder aktivitet och stöd till kvinnor som saknar fast boende. Huldas hus är en del av Kvinnovårdkedjan inom Boendeverksamheten, Socialresurs förvaltning och finns på Karl Johansgatan 31 i Majorna.

Här blir man sedd och får finnas i ett sammanhang. Man deltar i meningsfull sysselsättning efter individuella behov och önskemål. Varje dag erbjuder vi schemalagda aktiviteter med handledning. Det finns grupper som arbetar med exempelvis textila material, konst, datakunskap och friskvård.

De kvinnor som vänder sig till Huldas hus har också möjlighet att delta i arbetsplatsträning. Då ingår man i en mindre arbetsgrupp tillsammans med ett par andra kvinnor och ansvarar för ett arbetsområde. Personal finns med och stöttar om det behövs och man så önskar.