Hotelltalangerna

Utbildning och praktik för arbetslösa personer, som ska leda till arbete inom hotellbranschen.

Projekt i samverkan med flera aktörer som ger personer utan sysselsättning utbildning och praktik inom restaurangbranschen i syfte till att de ska få arbete med liknande uppgifter. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen driver och är processägare. Projektet drivs i samverkan med Arbetsförmedlingen Angered och SDF Angered. Projektet pågår i åtta månader.

Ett liknande projekt har genomförts tidigare i stadsdelen då även AB Framtiden var en samverkanspart.