Hikikomori – Din väg till nya möjligheter

Hikikomori är ett tvärsektoriellt arbetsmarknadsprojekt för unga mellan 15-24 år. Ungdomen får en kontaktperson från projektteamet som består av personal från Utbildning, Individ och Familjeomsorg samt Kultur och Fritid. Alla är bra på något och genom projektet får ungdomen stöd att hitta en väg framåt.

Under 2014 bedrev Askim-Frölunda-Högsbo en förstudie tillsammans med Västra Göteborg för att utveckla en projektplan inför framtida ESF-ansökan med målsättningen att utveckla ett tvärsektoriellt arbetssätt kring målgruppen 15 till 24 år som saknar grund- eller gymnasiekompetens samt arbeta mot åk 9 på högstadiet för att öka antalet elever som påbörjar och avslutar gymnasiet.

Projektet arbetar uppsökande för att nå målgruppen till projektet, dels genom aktivt arbete på utvalda högstadieskolor, dels genom kommunala aktivitetsansvaret och genom att vara tillgängliga för samarbetspartners och föräldrar/unga att höra av sig.

Genom projektet får ungdomen en kontaktperson som kan stötta och lotsa ungdomen rätt samt finnas med praktiskt sett i vardagen för de utmaningar som kan finnas i skola/jobb/kontakt med andra myndigheter. Teamet består av personal från skola, socialtjänst och fritidssektor vilket innebär en bredd i kompetenser från olika delar av ungdomarnas liv. Projektet ska även utveckla valideringsmetoder av icke-formellt lärande, bl.a. genom metoden Experience, Learning, Description (ELD) samt arbetsplatsförlagt lärande. Till denna metodutveckling har Validering Väst kopplats in. Arbetsförmedlingen är inkopplad för att utveckla arbetsmarknadskunskap på högstadieskolorna och genom att möta eleverna på skola kring dessa ämnen får unga en bild av arbetslivet, branschkunskap och de förväntningar som kan finnas. Genom rekryteraren i projektet knyts kontakter med arbetsgivare och förutom de individuella praktikplatserna och studiebesöken så finns även ambitionen att engagera fler vuxna och goda förebilder i ungdomarnas liv. Detta kan även vara studenter och föreningsaktiva i lokalsamhället.

Att jobba tvärsektoriellt med denna målgrupp innebär fler möjligheter för ungdomen att bli sedd för olika delar i personens liv. Genom detta kan man arbeta utifrån ungdomens intresse och stärka det som fungerar – för att förhoppningsvis även inspirera till att fullfölja skolgången eller ta steget ut i arbetslivet. För projektpersonalen innebär sammansättningen av teamet och den gemensamma målgruppen en större inblick i de andra sektorernas arbetsmetoder och verksamheter och snabbare vägar till de resurser som finns i stadsdelarna.