Stöd till unga vuxna som begått brott

Syftet med projektet är att utveckla samverkan och metoder för att motivera och lotsa unga vuxna som begått brott till insatser som tillgodoser deras behov. Projektet bygger på att ungdomen erbjuds en kontaktperson som fungerar som en länk mellan ungdomen och olika stödinsatser.

Bakgrund

På Social resursförvaltning arbetar socialsekreterarna vid polisens personintag (Aminogatan) och häktet. Socialsekreterarna träffar ungdomar då de blivit gripna och anhållna av polis. De arbetar också på häktet dit de unga kommer om de blir häktade för det brott som de blivit anhållna. Socialsekreterarna vid polisen har särskilt uppmärksammat målgruppen unga i åldern 18-25 år som en grupp personer som är svåra att motivera och därför behöver snabba och samordnade insatser.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla samverkan och metoder för att motivera och lotsa unga vuxna till insatser som tillgodoser deras behov. På sikt ska stödet och insatserna leda till att de unga lever ett självständigt liv med boende och egen försörjning. Om arbetssättet som prövas visar sig vara framgångsrik kan det spridas inom Göteborgs Stad.

Målet är att:

  • Öka antalet unga i målgruppen som tar del av stöd och insatser som tillgodoser deras behov
  • Projektets unga vuxna ska få en förbättrad livssituation
  • Ett arbetssätt med kontaktperson och ökat samarbete mellan stadsdel och SR är prövat dokumenterat och utvärderat

Så går det till

När en ung person blir gripen av polisen och kommer till personintaget och eventuellt häktet får han eller hon stöd av en  socialsekreterare.  Om socialsekrerteraren bedömer att den unga har behov av snabba och samordnade insatser erjuds han eller hon en kontaktperson. Kontaktpersonens roll är att motivera den unga till olika stödinsatser och fungera som en länk mellan ungdomen och insatserna.

Ökat samarbete mellan stadsdelen och Social resursförvaltning

Genom projektets kontaktperson ska ett ökat samarbete bli möjligt. Täta kontakter mellan kontaktperson, Socialtjänsten och den unga ger en möjlighet att snabbt hitta lösningar som passar. Det som krävs är snabba beslut om insatser då ungdomen väl är motiverad.