FÖRSAM, Samordningsförbundet Göteborg Väster

Förebyggande Rehabilitering i SAMverkan – tidig och samordnad rehabilitering i syfte att förhindra eller förkorta sjukskrivning

FÖRSAM riktar sig till individer i åldern 18-64 år, i behov av tidig samordnad rehabilitering och som har sin läkarkontakt på någon av vårdcentralerna inom SDF Västra Göteborg alternativt SDF Askim-Frölunda-Högsbo. Samtliga tolv vårdcentraler inom upptagningsområdet ingår i FÖRSAM. Deltagarna får snabb tillgång till psykologsamtal i kombination med sjukgymnastik/Basal kroppskännedom samt kontakt med den eller de myndigheter som individen har behov av. Samordning av ärendet utgör en trygghet för individen, där också behandlade läkare är involverad i rehabiliteringsåtgärderna. Individen har tillgång till teamet under maximalt sex månader. Det övergripande målet med FÖRSAM är att med myndighetsgemensamma insatser förkorta sjukskrivningsperioder och förhindra sjukskrivning. FÖRSAMs verksamhet ska präglas av fokus på jämställdhetsintegrering för att säkra att kvinnor och män erbjuds likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering.

Erfarenheter från FÖRSAM visar att insatser med tvärprofessionella team parallellt med behanlingsinsatser för både kropp och själ är av avgörande betydelse för snabb återgång i arbete, för att förhindra eller förkorta sjukskrivning. Drygt 75 % av FÖRSAMs deltagare är kvinnor och majoriteten är i åldern 30-49 år.