Effekt (Örebro preventionsprogram)

Att motivera och stödja föräldrar att vara restriktiva när det gäller ungdomar och alkohol är en hörnsten i det alkoholpreventiva arbetet. Örebro Preventionsprogram (ÖPP) är exempel på en metod som ger stöd till föräldrar i att bli mer restriktiva.

Effekt (hette tidigare Örebro Preventionsprogram, ÖPP)är en föräldramötesmetod som syftar till att förebygga tidig alkoholdebut och minskat berusningsdrickande. Om föräldrar aktivt tar ställning mot att deras barn dricker alkohol och stödjer varandra i att sätta gränser, minskar ungdomars drickande.

Läs mer om arbetet i Göteborg på Kunskapskällar´n