Äpplet Jobbcentrum – riktade insatser till arbetssökande

Innanför ramen av URBAN utvecklingsmedel har Äpplet Jobbcentrum från 2013-2015 möjlighet att utveckla arbetet med att komma i kontakt med personer som är arbetssökande i Norra Biskopsgården även om de inte har försörjningsstöd. De som arbetat med målgruppen har stor lokal och kulturell kännedom.

På jobbcentrum Äpplet är ca 2-3 tjänst avsatt för verksamheten, men det har varit viktigt att dessa arbetat i samverkan med övrig personal på enheten, för att alla möjligheter ska finnas tillgängliga även för de sökande som kommit frivilligt till Äpplet jobbcentrum.

En uppsökande och informativ verksamhet sker ständigt i området, moskén, Sjumilahallen, föreningar, ungdomsgårdar mm. I dessa verksamheter informerar och svarar medarbetarna på frågor för att sedan bjuda in till Drop-In.

Utgångspunkten för aktiviteterna är Drop In verksamhet som erbjudits i lite olika former under projektets gång. I dags läget erbjuds följande:

  • En eftermiddag i veckan på Medborgarkontoret Individuellhjälp
  • En eftermiddag i veckan i Äpplet Jobbcentrumslokaler i samverkan med övrig verksamhet på Äpplet, dvs annonser osv finns tillgängliga för de som kommer.
  • En eftermiddag i veckan i samverkan med Aktivt Göteborg (Bostadsbolaget, Stadsmissionen, IFK Göteborg och Hyresgästföreningen) i Sjumilahallen. Här har några av aktiviteterna varit i mindre föreläsningsform i grupp men även individuell hjälp.

Den hjälp Äpplet Jobbcentrum sedan erbjudit är hjälp med arbetssökning dvs. CV-skrivning, intervjuträning, hur man hittar jobben mm. De som kommit kontinuerligt och sökt arbete har även blivit erbjudna att matchas till arbete som rekryterarna på Äpplet Jobbcentrum erbjudit via sina arbetsgivarkontakter.

Verksamheten erbjuder även kontakt med en studie och yrkesvägledare för information och vägledning. Ett annat viktigt inslag är allmän samhälls information kring frågeställningar kring tex. Arbetsmarknaden, facket, CSN, försörjningsstöd, A-kassa, Boplats och mycket mer som kommer när man träffar deltagare som ännu inte kommit i kontinuerlig försörjning. Varje vecka träffar medarbetarna ett 15 tal personer och gruppen av ungdomar på Sjumilahallen. Den hjälp man får är i hela spektrat från lite hjälp med ett halvfärdigt CV till direkt introduktion till en arbetsgivare.

Erfarenheter

Erfarenheten av att bygga upp en verksamhet som denna tar lång tid då det är viktigt att vinna deltagarnas tillit och förtroende att vi kan hjälpa och stödja till förändring i deras livssituation. Att arbeta på ett sätt som möter deras behov.

För att förändra i stadsdelar som Norra biskopsgården där försörjningsfrekvensen är låg måste det finnas kompletterande åtgärder till de som ligger under myndighetsutövningen. Att själv välja om man vill delta och ta del av hjälpen/stödet är en del på väg mot ett självständigt liv.