Cope föräldrastöd

COPE – Community Parent Education Program- är ett föräldrautbildningsprogram som går ut som universellt erbjudande till föräldrar i Västra Göteborg. Cope erbjuds till familjer med barn i åldersgruppen 3-12 år.

Cope syftar till att:

  • Ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn
  • Stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
  • Förbättra samspelet inom familjen
  • Skapa ett nätverk mellan vuxna

COPE Föräldrastödsprogram

COPE- programmet är ett  strukturerat manualbaserat föräldrautbildningsprogram som har utarbetats i Kanada av professor Charles Cunningham vid McMaster University, Hamilton, Ontario. Programmet är väl utvärderat i såväl Sverige som Kanada och har stor spridning i Sverige inom  förskola, skola/elevhälsa och socialtjänst, men även inom landstingsverksamheter såsom BUP och barnhabilitering.

I Västra Göteborg har vi arbetat med Cope sedan 2009.  I våra utvärderingar uttrycker föräldrar att de upplevt vinster som bättre förståelse och kommunikation, mindre konflikter och roligare vardag, som förälder har de blivit bättre på att möta trotsbeteende hos barnet och inte minst att hantera sin egen ilska och frustration som förälder.