Barnteamet Bruno

Metoder och rutiner för att uppmärksamma barn i missbruks- och beroendemiljöer.

Syftet med Barneteamet Bruno är att uppmärksamma och ge stöd till barn i missbruks- och beroendemiljöer. Målet är att fler barn till vuxna med missbruks/beroendeproblem uppmärksammas och får hjälp och stöd. Barnteamet Bruno erbjuder gruppverksamhet, individuellt stöd och familjearbete.

– Samarbeta med och vara ett stöd till personal i att uppmärksamma barnen till vuxna klienter och erbjuda rätt stöd och hjälp. Barnteamet hjälper till att ta fram rutiner och metoder.

– Starta  upp och utveckla stöd till barn i familjer där någon nära anhörig dricker  för mycket alkohol, använder droger, missbrukar läkemedel eller spelar för  mycket om pengar. Stödet kan ske individuellt och eller i grupp.

– Erbjuda  föräldrastöd utifrån barnets perspektiv och i samarbete med personal, parallellt med barngruppen bedriva föräldragrupp.