Bostad Först (Housing first)

Under två år med start sedan hösten 2013 ska Göteborgs stad pröva metoden Bostad först i hemlöshetsarbetet. Bostad först bygger på att en bostad är en plattform den hemlöse behöver för att kunna ta itu med problem, som till exempel missbruk.

Personen får en egen lägenhet och det stöd han eller hon uttrycker sig behöva för sin normala livsföring. Metoden är väl utvärderad internationellt och prövas nu i en rad svenska kommuner. Till viss del har metoden tidigare prövats inom Boendeverksamheten i projektet Bostad som grund. Nu tas ytterligare ett steg vidare för att tillämpa metoden fullt ut. Flera förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad samt sjukvården och universitet samarbetar i det nya projektet. Detta samarbete har gjort det möjligt att bygga upp ett tvärprofessionellt team (ACT team) som har till uppgift att skräddarsy stödet tillsammans med den enskilde personen.