BODIL – Ett projekt med utgångspunkt i Bostad Först

Med utgångspunkt i Bostad Först har ett samverkansprojekt inletts under september 2014 där bostaden är utgångspunkten och stödet är flexibelt, individuellt utformat och ges från ett mobilt och tillgängligt boendestödsteam.

BODIL

Med utgångspunkt i Bostad Först har ett projekt inletts under september 2014 där bostaden är utgångspunkten och stödet är flexibelt och individuellt utformat och ges från ett mobilt och tillgängligt boendestödsteam. Med de goda erfarenheterna från Bostad Först är projektets syfte att ge fler personer inom målgruppen möjlighet till egen lägenhet. Att som utgångspunkt få möjlighet till eget boende under normaliserade förhållanden har visat stor framgång då det bl.a. ökar motivationen hos hyresgästen/klienten.

Projektet som är ett lokalt initiativ ger förutsättningar för ett lärande för staden som helhet. Målsättningen är att öka användandet av lägenhetsboenden samtidigt som arbetet också ska skapa en god samverkan kring arbetet med boendesociala frågor i stort i alla delaktigas perspektiv. Vilket förväntas leda till att det vräkningsförebyggande arbetet förstärks samt att ledning, styrning och samverkan i arbetet med boendesociala frågor stärks mellan lokalt berörda parter i stadsdelen och staden.

Effektmål

 • Ökad livskvalitet och förbättrade framtidsutsikter för hyresgästen. UIV.
 • Öka användandet av stabila långsiktiga lägenhetsboende som leder till eget boende jämfört med akutboende.
 • Att 80% av deltagande hyresgäster bedöms ha goda förutsättningar till kvarboende efter 12 månader enligt evidens.
 • Att 80% av deltagande hyresgäster har fått ett eget avtal efter 24 månader.
 • Minskade kostnader för köpt boende.

Projektmål

 • Genom samarbete mellan SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Stadsmissionen, Bostadsbolaget, Stena Fastigheter, Familjebostäder, Poseidon, Fastighetskontoret, Störningsjouren och Social Resursförvaltning kunna erbjuda och förfoga över 20 lägenheter 5/ fastighetsbolag under 2 års tid.
 • De klienter som erbjuds boende inom projektet ska efter 18 månaders fungerande boendetid få möjlighet till eget avtal.
 • En mer effektiv rehabilitering för klienten
 • Trygg boendemiljö genom professionellt boendestöd
 • Fungerande arbetsmodell som går att använda i fler stadsdelar.

Förutsättningar

 • Lägenheterna som används finns i vanliga hyreshus.
 • Deltagarna väljer mellan två alternativ.
 • Hyresgästen möblerar själv sin lägenhet.
 • Individuellt utformat mobilt stödteam, innehåll och omfattning bestäms av personen.
 • Max 10-15% specialkontrakt i en fastighet.
 • Kort tid från att personen tillfrågas till inflyttning.
 • Hembesök 1 gång per vecka.
 • Sviktboende används som alternativ under en period om det skulle behövas för någon hyresgäst.
 • Utvärderas av oberoende forskare, ej klart med forskare än.
 • Det handlar initialt om 18 månaders andrahandsavtal med möjlighet till överlåtelse därefter.
 • Nya skulder så länge det inte är hyresskulder så ska det inte påverka överlåtelse.*

*I vissa fall får undantag ske kring skulder då bostadsbolagen har olika riktlinjer i frågan som inte kan ändras för projektet.

 

Målgrupp

Personer som saknar bostad enligt situation 1-2* som är aktuella inom IFO i Askim-Frölunda-Högsbo. Personerna ska vara aktuella för placering inom köpt boende. De ska vara motiverade för att ta emot boendestöd, bo i en lägenhet och för att förändra sin livssituation.

BODIL