Björkbackens rehabiliteringsboende & dagverksamhet

Björbacken erbjuder rehabilitering med träning och återhämtning för personer med funktionsnedsättningar på grund av förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom. Verksamheten arbetar med olika metoder bland annat ridterapi och i verksamheten arbetar en terapihund iihop med sin förare.

Björkbackens rehabiliteringsboende och dagverksamhet är en kommunal verksamhet i Göteborgs stad och ligger i stadsdelen Askim- Frölunda- Högsbo.

Vårt uppdrag är att erbjuda fortsatt rehabilitering med träning och återhämtning efter sjukhusvistelse för personer mellan 18-65 år med neurologiska funktionsnedsättningar på grund av förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom. Verksamheten arbetar med olika metoder nedan följer ett urval och bifoagt finns möjlighet till fördjupad läsning.

Ridterapi

Den boende kan under tiden på Björkbacken komma att erbjudas ridterapi som behandlingsform för att träna olika funktioner. En individuell och specialanpassad behandlingsplan görs utifrån den boendes förutsättningar och behov.

Ridningens moment används som grund i behandlingen för att träna en rad av funktioner. Läs mer i bifagat dokument.

Terapihund

I verksamheten jobbar en utbildad terapihund ihop med sin förare. Teamet ska finnas tillgängligt för boende på verksamheten samt deltagare i dagverksamheten. Teamet jobbar på remisser från stödpedagogerna och det går bra att anmäla sitt intresse till dem när som helst. Hunden jobbar inte med någon som inte vill. Det ska alltid vara frivilligt att träffa hunden. Vid en remiss gör hundföraren en bedömning och fastslår om hundterapi är aktuellt eller ej. Läs mer i bifogat dokument.

 

 

Adress

Tunnlandsgatan 4, 421 38 Västra Frölunda

Enhetsschef

Telefon: 031-3660688

Kurator

Telefon: 031-3660690

Ansökan om boende görs till handläggare i hemstadsdelen. Bistånd till rehabiliteringsbonde kan beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), eller socialtjänstlagen (SoL).

Korttidsboende

Telefon: 031-3660696 

Dagverksamhet

Telefon: 031-3660694

Rehabilitering och träning efter hjärnskada för personer mellan 18-65 år.

Björkbacken