Bästa stunden – När vi läser högt tillsammans

Bästa stunden! är ett läs- och familjefrämjande projekt riktat till barn mellan 0 och 9 år.
Projektets syfte är att sprida kunskap till alla vuxna om högläsningens betydelse för barnets språkutveckling, skolframgång och livsvillkor.

Den bästa stunden

Att läsa högt tillsammans har stor betydelse för barnets språkliga och känslomässiga utveckling. Därför är det viktigt att barn redan från tidig ålder får många chanser till möten med böcker och berättelser.

Genom böcker får barn och vuxen möjlighet att samtala om svåra ämnen. De hjälper oss att förstå både oss själva och andra. Boken blir en gemensam upplevelse, en källa till samtal, skoj och hemligheter.

Vid högläsning skapas möjlighet till tillfällen av närhet och gemenskap. När vuxen och barn läser högt tillsammans ges möjlighet att slappna av och utestänga resten av världen.

Samtidigt får barnet bevis på att hen är viktig!

Bästa stunden består främst av två delar:

 

Kapprumsbibliotek.

Alla förskolor och förskoleklasser får våren 2015 böcker till att skapa ett kapprumsbibliotek där barn och föräldrar kan låna hem bra högläsningsböcker. Kommande år kommer vi att bygga ut kapprumsbibliotek även för åk 1-3. Böckerna är noggrant utvalda utifrån värdegrund och att de passar för högläsning. Det finns även ”högsläsningsböcker” med bilder för föräldrar som inte kan läsa och en del enheter för böcker på olika språk.

 

Föräldramötesprogram

Vi har ett föräldramötesprogram som pedagogerna ska använda på föräldramöten från förskolan upp till åk tre i skolan. Föräldramötesprogrammet finns i olika varianter beroende på hur mycket man vill att föräldrarna ska vara delaktiga. Alla fokuserar på högläsningens betydelse för barnens läsutveckling och goda stunder i familjen. Det mest avancerade programmet bygger på befintliga föräldrastödsprogram. Alla varianter har en tydlig manual och är enkla att genomföra. Pedagogen kan också välja att plocka de delar som hen tycker är bäst.

Allt material som pedagogerna på förskolor och skolor behöver för att skapa kapprumsbiblioteket och hålla i föräldramötena finns i en aktivitet i hjärntorget. Sex enheter i stadsdelen har testat kapprumsbibliotek och föräldramötesprogram under våren 2015 med mycket positiv feedback från barn och föräldrar. Resterande förskolor och skolor ska börja till hösten. Även andra verksamheter kommer att använda lämpliga delar av materialet. Allt material är skapat av en grupp i AFH bestående av barnboksbibliotekarie, specialpedagog, socionom och förskollärare. Projektledning sker av utvecklingsledare från Utbildning IFO/FH och Kultur/fritid.

Bästa stunden

Folder Bästa stunden