Anknytningsbaserad familjebehandling (ABFT)

Family-Based Attachment Therapy (ABFT) är en metod som innebär att man arbetar med anknytningsrelationen mellan tonåring och förälder/föräldrar. Man reparerar anknytningsskador mellan ungdomen och föräldern. Föräldrarna får stöd i att orka lyssna utan att anklaga eller försvara sig.

Metoden är manualiserad och korttidsinriktad. Den har utvecklats vid Children’s Hospital i Philadelphia och bygger på bland annat  anknytningsteori, strukturell familjeterapi (Minuchin) och Emotionally Focused Couples Therapy. En behandling tar vanligen 12 – 16 veckor. Man fokuserar på anknytningsskador och via iscensättning av dialogen mellan föräldrar och barn arbetar man för att återskapa tillit, skydd och tröst. Behandlingen är strukturerad efter fem uppgifter:

1. Relationell omformulering som görs tillsammans med förälder/föräldrar och den unge.

2. Allians med den unge. Ett eller flera samtal separat med den unge.

3. Allians med föräldrar. Ett eller flera separata samtal med föräldrar.

4. Återanknytning. Dialog mellan föräldrar och barn.

5. Mot autonomi och självständighet. Gemensam problemlösning i familjen.